Tầm Nhìn

Tầm nhìn: Xây dựng thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch và hiện đại thông qua hoạt động đầu tư - tư vấn bất động sản.

Tóm tắt nội dung

 Tầm Nhìn Megaland

Tầm nhìn: Xây dựng thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch và hiện đại ngang tầm Thế giới thông qua hoạt động đầu tư - tư vấn bất động sản.

Mục tiêu:

  • 2021: Top 1 đơn vị phân phối có chất lượng tư vấn Tốt nhất Việt Nam
  • 2025: Mở rộng hệ thống tới 15 Chi nhánh tại các vùng kinh tế trọng điểm
  • 2028: Top 5 Công ty tư vấn & kinh doanh bất động sản tại Việt Nam
  • 2030: Trở thành tập đoàn đa ngành có tổng doanh thu trên 5000 tỷ/năm

 

Vui lòng để lại bình luận