Đào tạo nội bộ tháng 9/2019

Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ. Nội dung" Lập kế hoạch và làm chủ thời gian"

Tóm tắt nội dung

Học tập là nét văn hóa không thể thiếu được tại Megaland!

Học tập chính là huấn luyện, đào tạo và chia sẻ. Đó là những buổi đào tạo về kỹ năng, về sản phẩm, hoặc 1 buổi chia sẻ về kinh nghiệm xử lý công việc. Đến hẹn lại lên, hôm nay anh em chúng tôi cùng nhau nói về chủ đề " lập kế hoạch và quản lý thời gian"

Trước đây, anh em tôi cứ nghĩ rằng kế hoạch của mình đã rất ổn, rất tiết kiệm thời gian. 

Sau buổi đào tạo, anh em chúng tôi thấy mình cần phải lập kế hoạch theo từng giờ, từng ngày bởi thời gian là vô giá. Chúng ta đang lãng phí thời gian là đang lãng phí tiền. Chúng ta không lập kế hoạch nghĩa là chúng ta đang lập kế hoạch cho sự thất bại.

Kế thúc buổi đào tạo, chúng tôi đều trăn trở với câu hỏi " bạn đã lập kế hoạch chưa và bạn đang sử dụng thời gian thế nào?"

 

Vui lòng để lại bình luận