Phương Đông Vân Đồn

Đường tỉnh lộ 334, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Giá : 3 tỷ

Bất động sản cùng loại