Tầm Nhìn

Tầm nhìn: Xây dựng thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch và hiện đại ngang tầm Thế giới thông qua hoạt động đầu tư - tư vấn bất động sản.

Mục tiêu:

2021: Top 1 đơn vị phân phối có chất lượng tư vấn Tốt nhất Việt Nam

2025: Mở rộng hệ thống tới 15 Chi nhánh tại các vùng kinh tế trọng điểm

2028: Top 5 Công ty tư vấn & kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

2030: Trở thành tập đoàn đa ngành có tổng doanh thu trên 5000 tỷ/năm